Spółdzielcze MEDIA WNET
to media prawdziwie publiczne.

Media prawdziwie publiczne to media spółdzielcze, których właścicielami są ich twórcy i odbiorcy, a każdy z nich ma jeden głos, bez wględu na liczbę posiadanych udziałów.

Spółdzielczość zakłada dowartościowanie roli każdego z członków wspólnoty, chroniąc w ten sposób słuszne interesy osoby ludzkiej.

św. Jan Paweł II, Watykan 1998
134 days 12 hours 50 minutes 33 seconds
czas do końca kadencji

Nowy podział na Grupy Członkowskie

Media WNET

Spółdzielcze Media Wnet są wspólnotą ludzi wolnych i odpowiedzialnych, tworzącą media prawdziwie publiczne, których właścicielami są twórcy i odbiorcy mediów uznający potrzebę rozwoju polskich wolnych i niezależnych środków społecznego przekazu oraz zdeterminowani do współdziałania w realizacji tego zadania.

Każdy właściciel ma jeden głos, bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

MISJA

Misją Spółdzielczych Mediów Wnet jest tworzenie i wspieranie niezależnych mediów, w oparciu o idee wolności i odpowiedzialności zakorzenione w republikańskich i chrześcijańskich tradycjach Rzeczypospolitej oraz ruchu społecznego skupionego w latach 80. XX w. wokół „Solidarności”. Spółdzielcze Media Wnet uzupełniają i kontynuują działania podjęte w tym zakresie przez Radio Wnet.

FILOZOFIA

Spółdzielcze Media Wnet opierają swoją działalność na zaufaniu. Zaufanie, a nie informacje, jest rzadkim bogactwem dzisiejszego świata. Zaufanie jest czymś, na co ciężko zasłużyć i łatwo je można stracić. Jest jądrem dziennikarstwa, niewiele innych zawodów jest tak zależna od zaufania.

CEL

Celem statutowym Spółdzielczych Mediów Wnet jest: (a) budowa i wspieranie systemu informacji opartego na mediach elektronicznych, w tym w szczególności na portalach internetowych i rozgłośniach radiowych, oraz na mediach drukowanych, (b) poszerzanie obszaru wolnego słowa i zwiększanie dostępności informacji, (c) animacja życia lokalnego, (d) upowszechnianie wiedzy, (e) wspieranie sztuki dziennikarskiej.

STRUKTURA

Grupa Wnet to podmioty prawne tworzące projekt Wnet. Na początku powstało Radio Wnet Sp. z o.o. (2009). Planując dalszy rozwój Radio Wnet wybrało model spółdzielczy - w ten sposób ukonstytuowały się Spółdzielcze Media Wnet (2011). Pod koniec 2012 roku powstała Wnet Sp. z o.o., spółka celowa, która prowadzi działalność handlową i pełni rolę inkubatora biznesowego. Grupa redaktorów Wolnej Anteny Radia Wnet powołała stowarzyszenie na rzecz rozwoju kultury radiowej (2013), które chce otwierać się na inne niezależne środowiska radiowe.

Zostań właścicielem Mediów WNET

Spółdzielcze MEDIA WNET mają już blisko 600 właścicieli.
Dołącz do nas jeszcze dziś. Razem możemy więcej.

Wartość jednego udziału wynosi tylko 10 zł.
Wypełnij deklarację członkowską

Zostań właścicielem Mediów WNET

Spółdzielcze MEDIA WNET mają już blisko 600 właścicieli.
Dołącz do nas jeszcze dziś. Razem możemy więcej.

Wartość jednego udziału wynosi tylko 10 zł.

Siedziba

ul. Zielna 39, V p.
00-108 Warszawa
Rzeczpospolita Polska

Media społecznościowe

Adresy e-mail

info@mediawnet.pl
reklama@radiownet.pl

Something went wrong... Unable to load map... Please try to enable javascript